NLPspel.nl

“Er is geen weg naar ‘happiness’ … ‘happiness’  is de weg!
Het nlpspel leidt niet naar een doel, spelen is het doel!”